ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อนให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศ เป็นแหล่งวิชาการและวิจัยทางการแพทย์และส่งเสริมภารกิจด้านบริการของคณะแพทยศาสตร์

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ได้ในเวลา  • 08.00 - 17.00 น.


ติดต่อ

องค์กรคุณธรรม

ศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค้นหาแพทย์ตามความต้องการของคุณ

ผศ.นพ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

ผู้อำนวยการ


สังกัด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ

รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวช

รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. พญ. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ

รองผู้อำนวยการ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาระน่ารู้

February 26, 2018

ปากมดลูกคืออวัยวะอะไร?

โรค hpv คืออะไร โรค hpv คือไวรัสตัวร้าย บ่อเกิดมะเร็งปากมดลูก … โดยสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะสืบพันธ์และทวารหนักที่รู้จักกันดีคือ สายพันธุ์
February 26, 2018

มารู้จักซีสต์ในเต้านมกันเถอะ

ถุงน้ำของเต้านม หรือซีสต์ ถ้าเป็นซีสต์ธรรมดา หมายถึงถุงที่ภายในมีน้ำ โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่กลายเป็นมะเร็ง ถ้าไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องรักษา สาเหตุ ที่เกิดซีสต์ยังไม่ทราบชัดเจน แต่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีส่วนทำให้เกิดซีสต์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอายุหลัง 40 ปีไปแล้วโอกาสเกิดซีสต์จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนและขนาด และจะลดลงทั้งจำนวนและขนาดจนหายไปหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วหลายปี อาการ ซีสต์อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บได้ แต่อย่างที่บอกไปข้างต้นก็คือ ถ้าไม่เจ็บ ไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องรักษา แต่ถ้าเป็นซีสต์ที่มีอาการและก้อนใหญ่ เช่น เจ็บที่เต้านมก็มักจะรักษาโดยการเจาะดูดเอาน้ำด้านในออกอาการก็จะดีขึ้น หลังจากเจาะเอาน้ำออกแล้วประมาณ 50% จะหายไปเลย ไม่เป็นขึ้นมาอีก แต่อีก 50% ก็มีโอกาสที่ซีสต์จะกลับขึ้นมาใหม่ ถ้ายังมีอาการอยู่การเจาะเอาน้ำออกอาจทำได้อีก 1-2 ครั้ง ถ้ายังเจ็บอยู่หรือมีก้อนขึ้นอยู่เรื่อยๆ หรือกังวล แพทย์ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเอาออก อย่างไรก็ดีมีซีสต์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า complex cyst หมายถึง ซีสต์ที่มีก้อนเนื้ออยู่ภายใน […]
February 26, 2018

“แมมโมแกรม” ช่วยชีวิตหรือ ทำผู้หญิงให้เป็น“มะเร็งเต้านม”

          นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ ประธานศูนย์ถันยรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ทราบว่ามีข่าวตามสื่อ online ต่างๆ ที่ทำให้ผู้หญิงไทยสับสนว่า “…การทำ   แมมโมแกรมเพื่อค้นหามะเร็งเต้านม (Screening Mammogram) เลิกใช้กันแล้ว   ยิ่งกว่านั้นการทำแมมโมแกรมมีการกดเต้านมและใช้รังสีทำให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านมอีกด้วย” จึงต้องการชี้แจง และอธิบายให้ผู้หญิงไทยทราบความจริง และมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ปี 1980 สหรัฐอเมริกาได้รณรงค์การทำ Screening Mammogram เป็นนโยบายของประเทศ ผลในปี 1990 มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งผลวิจัยของสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ชี้ชัดว่าการทำ (Screening Mammogram) ช่วยชีวิตผู้หญิงได้ และอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจากมะเร็งเต้านมได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง […]

กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

April 5, 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุ

ศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคุณนิภา ภู่ปะวะโรทัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับอาจารย์และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วย
March 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดอบรมและ ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล โดยสมมติเหตุการน์เสมือนจริง และซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
March 21, 2018

วันนอนหลับโลก (World sleep day) ประจำปี 2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดงาน วันนอนหลับโลก โดยมี ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ, ผศ.ดร.จินดารัตน์ ชัยอาจ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมบรรยาย เสวนางานดังกล่าว ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ชั้น […]