ค้นหาแพทย์ตามความต้องการของคุณ

แบบฟอร์มการขอประวัติการรักษาพยาบาล
Form for request a copy of medical information

ข่าวสาร

กิจกรรมศูนย์ความเป็นเลิศฯ

August 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

เนื้อหา : ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ และรองผู้อำนวยการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพ (ในบริบทของสังคมวัยชรา) เทคโนโลยีและโอกาสความ ร่วมมือกับผู้แทนจากบาวาเรีย, เยอรมัน
June 28, 2018

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดโครงการพัฒนาองค์กรเรื่อง การพัฒนาคุณภาพศูนย์ความเป็นเลิศฯ สู่การรองรับคุณภาพขั้นก้าวหน้า บนพื้นฐานค่านิยม CQIT โดยมี ผศ. นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศฯ กล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวถึงผลงาน 1 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ความเป็นเลิศฯ เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ณ Gassan Khuntan Golf & Resort
June 25, 2018

ต้อนรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มอบหมายให้อาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ ตันประเวช หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อาจารย์นายแพทย์ณัทวุฒิ เฮงจีระจรัส รองหัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คุณนิภา ภู่ปะวะโรทัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ประกอบการด้านผู้สูงอายุ ผู้ดูแลและผู้ที่สนใจในการดูแลผู้สูงอายุ  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูกจัดตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อนให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศ เป็นแหล่งวิชาการและวิจัยทางการแพทย์และส่งเสริมภารกิจด้านบริการของคณะแพทยศาสตร์

เวลาเปิดทำการ

ติดต่อสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ได้ในเวลา  • 08.00 - 17.00 น.


ติดต่อ

สาระน่ารู้

August 30, 2018

การดูแลรักษาโรคอ้วน

ตั้งเป้าหมาย ประเมินความคาดหวัง สร้างแรงจูงใจและกำจัดอุปสรรคที่ผ่านมาในการลดน้ำหนักของผู้ป่วย โดยตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมในการลดน้ำหนักให้เป็นไปอย่างช้าๆ เช่น ลดน้ำหนักให้ได้ร้อยละ 5-10 ในช่วง 6 เดือน แนวทางการรักษา คือ การรักษาตามสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เช่น ยาที่เพิ่มน้ำหนัก กลุ่มโรคคุชชิ่ง (Cushing’s syndrome) ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (hypothyroidism) ภาวะขาดฮอร์โมนเพศโดยเฉพาะเพศชาย (hypogonadism) ภาวะถุงน้ำในรังไข่ (polycystic ovarian syndrome) […]
August 28, 2018

การวินิจฉัย โรคอ้วน

โรคอ้วน คือโรคที่เกิดจากร่างกายได้รับพลังงานมากเกินกว่าพลังงานที่ใช้ไป ทำให้ร่างกายมีการสะสมไขมันปริมาณมากกว่าปกติ วิธีการวินิจฉัยโรคอ้วนที่ดีที่สุด คือการวัดปริมาณไขมันในร่างกายโดยจะใช้ค่าร้อยละไขมันในร่างกายที่มากกว่า 20 ในเพศชาย หรือมากกว่า 30 ในเพศหญิง แต่วิธีดังกล่าวทำได้ยากต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในปัจจุบันใช้เฉพาะในงานวิจัยเท่านั้น ในทางปฏิบัตินิยมใช้ดัชนีมวลกายแทน เนื่องจากมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับปริมาณไขมันในร่างกาย และสามารถทำได้ง่ายกว่าการวัดปริมาณไขมันในร่างกาย จึงนิยมใช้ค่าดัชนีมวลกายมาประเมินและแบ่งระดับโรคอ้วน     ระดับ ค่าดัชนีมวลกาย (นานาชาติ) กิโลกรัมต่อตารางเมตร ค่าดัชนีมวลกาย (ประชากรเอเชีย) กิโลกรัมต่อตารางเมตร ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค* เมื่อเส้นรอบเอวปกติ […]
August 16, 2018

อัตราการตายในโรคอ้วน