ลำดับ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง หน่วยงาน จำนวน สถานะ
1 25/05/2565ผู้ช่วยเภสัชกรห้องยาCmex2  เปิดรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร
2 20/05/2565เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/05/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)
3 20/05/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/05/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(ปฏิบัติ)
4 12/05/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 17/05/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)
5 12/05/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 17/05/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)
6 22/04/2565นักเทคนิคการแพทย์หน่วยปฏิบัติการLab CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 29/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
7 21/04/2565แพทย์จีน / แพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 28/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
8 19/05/2565ผู้จัดการศูนย์ฯสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 24/05/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)
9 25/03/2565พนักงานธุรการสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 12/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
10 21/03/2565พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 30/03/2565
ผลการสอบคัดเลือก
11 21/03/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 28/03/2565
ผลการสอบคัดเลือก
12 31/03/2565พนักงานบริการทั่วไป (ผู้ช่วยกุ๊ก)ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 08/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
13 18/03/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 20/04/2565
ผลการสอบคัดเลือก
14 04/03/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 15/03/2565
ผลการสอบคัดเลือก
15 15/02/2565ผู้ช่วยทางการแพทย์หน่วยปฏิบัติการLab CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/02/2565
ผลการสอบคัดเลือก
16 15/02/2565พยาบาลวิชาชีพศูนย์วิเคราะห์สุขภาพการนอนหลับ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 25/02/2565
ผลการสอบคัดเลือก
17 11/02/2565เภสัชกรห้องยาCmex1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 21/02/2565
ผลการสอบคัดเลือก
18 25/02/2565นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 01/03/2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
19 21/01/2565พนักงานบริการทั่วไปศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/01/2565
ผลการสอบคัดเลือก
20 21/01/2565พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/01/2565
ผลการสอบคัดเลือก
21 07/01/2565เภสัชกรห้องยาCmex1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 24/01/2565
ผลการสอบคัดเลือก
22 16/12/2564พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 24/12/2564
ผลการสอบคัดเลือก
23 09/12/2564เภสัชกรห้องยาCmex1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 21/12/2564
ผลการสอบคัดเลือก
24 14/12/2564ผู้จัดการศูนย์ฯสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 16/12/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
25 10/11/2564พนักงานโภชนาการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 18/11/2564
ผลการสอบคัดเลือก
26 30/11/2564พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 09/12/2564
ผลการสอบคัดเลือก
27 03/11/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์ศูนย์ผู้ป่วยในGMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 10/11/2564
ผลการสอบคัดเลือก
28 08/10/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หน่วยปฏิบัติการLab CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 18/10/2564
ผลการสอบคัดเลือก
29 27/09/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์ฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 11/10/2564
ผลการสอบคัดเลือก
30 27/09/2564พยาบาลวิชาชีพฝ่ายการพยาบาล1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 07/10/2564
ผลการสอบคัดเลือก
31 10/09/2564พนักงานเก็บเงินสำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/09/2564
ผลการสอบคัดเลือก
32 18/08/2564พนักงานขับรถยนต์สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/08/2564
ผลการสอบคัดเลือก
33 13/08/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์ศูนย์ผู้ป่วยในGMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/08/2564
ผลการสอบคัดเลือก
34 04/08/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์หน่วยปฏิบัติการLab CMEx1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 10/08/2564
ผลการสอบคัดเลือก
35 19/07/2564ผู้ช่วยเภสัชกรห้องยาCmex1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 27/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
36 05/07/2564พนักงานธุรการศูนย์สุขภาพสตรี1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 19/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
37 02/07/2564พยาบาลวิชาชีพศูนย์ผู้ป่วยนอกGMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 13/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
38 09/07/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์ศูนย์ผู้ป่วยในGMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 23/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
39 25/06/2564พยาบาลวิชาชีพศูนย์ผู้ป่วยในGMC1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 13/07/2564
ผลการสอบคัดเลือก
40 30/04/2564นักโภชนาการศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ1  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 06/07/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
41 09/04/2564ผู้ช่วยทางการแพทย์สำนักงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์2  ปิดรับสมัคร อัพเดตล่าสุด 05/07/2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือก